Tag: stand-up

Cóż po komiku…?

Komicy stanęli dziś trochę w tym samym miejscu, które niegdyś zajmowali poeci. I teraz to być może od ich pozycji zależy przyszłość naszego systemu politycznego.