Tag: NATO

Kto nie chciał pokoju w Ukrainie

Gdy przyjrzeć się bliżej temu, jak przebiegały rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją, można zyskać całkiem inny obraz całej wojny. I nie jest to obraz budujący dla państw zachodnich.

Gdzie jest granica, a gdzie barykada

Skoro piętnujemy tych, którzy szerzą nienawiść wobec uchodźców, czemu nie gardzimy tymi, którzy zmusili ich do migracji?