Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008. 261 s.

W dyskusjach o teatrze łatwo przychodzi nam przeciwstawianie wielkiej sztuki tanim chwytom publicystycznym. Czy faktycznie obecność polityki w teatrze musi wpisywać się w tak łatwe opozycje? Czym jest dziś polityczność sztuki? Jak o niej mówić? Jak połączyć polityczność sztuki z poszukiwaniami formalnymi i artystyczną inwencją? Paweł Mościcki, odwołując się do współczesnej filozofii i konkretnych spektakli teatralnych, pokazuje, że ciekawy teatr nie tylko może być polityczny, ale wręcz musi, jeśli chce uciec od powtarzania wyświechtanych prawd o życiu i wciąż angażować widza.

Polityka teatru demaskuje ideologiczne uwikłania krytyki teatralnej. Definiuje na nowo uprawianie sztuki krytycznej. Proponuje polityczną formułę komedii. Omawia teatralny wymiar pamięci. Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy wierzą, że teatr wciąż może być miejscem kreowania nowych myśli i projektowania nowych sposobów społecznego działania. Może być przedmiotem filozoficznego namysłu i obiektem pasji. Teatrem zaangażowanym i angażującym.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1: Zaangażowanie i autonomia teatru

Rozdział 2: Polityczny teatr sytuacji

Rozdział 3: Ideologia i techniki jej demaskacji

Rozdział 4: Teatr i edukacja

Rozdział 5: Obywatel widz

Rozdział 6: Kultura masowa: od przemysłu do komedii

Rozdział 7: Techniki krytyczne w teatrze

Rozdział 8: Krytyka teatralna i debata publiczna

Rozdział 9: Polityka historyczna teatru