Bęc Zmiana, Warszawa 2015. 219 s.

Czy doświadczenie przemijania może stać się źródłem praktyki oporu? To podstawowe pytanie stawiane przez Pawła Mościckiego w tekście, którego głównym bohaterem jest Guy Debord – francuski pisarz, filmowiec, filozof i strateg. Książka ukazuje czas i historię jako pole konfliktu politycznego, prawdziwej wojny na obrazy, słowa, cytaty i gesty, jaką Debord wypowiedział otaczającemu go “społeczeństwu spektaklu”. Jednocześnie autor próbuje wydobyć z analiz jego myśli i działalności rozmaite figury doświadczenia historycznego oraz formy przeżywania czasu zawierające w sobie polemiczny ładunek i utopijną obietnicę. Oprócz teoretycznych rozważań poświęconych nieodwracalności czasu znaleźć tu można również refleksje o nocnych wędrówkach przez miasto i tworzonych na tej podstawie mapach, o płynności czasu i jego bezpowrotnym traceniu, rewolucji i pogodzie, cytowaniu i wspominaniu, przyjaźni i przypadku.

Spis treści

PROLEGOMENA. Stanowisko wobec historii jest historyczne * Tołstoj: bitwa jako paralaksa * Historia nie należy do nikogo * Utajone ciepło obrazu * Pole historii jest polem bitwy

I

JĘZYK WIEKU. Mówić pięknym językiem wieku * Debord: wróg swoich czasów * Mówienie językami, walka ze spektaklem * Debord i Kraus: dwóch polemistów wieku

STRACONY CZAS. Spektakl przeciw czasowi * Krótka historia historii * Formy alienacji: czas jednorodny, czas cykliczny * Wywalczyć przemijalność

WRAŻLIWOŚĆ RETROSPEKTYWNA. Kronika siebie * Pisanie historii jako czynność rewolucyjna * Strategiczny ikonoklazm * Obraz bez obrazu: Agamben, Blanchot, Daney

CZYN JAKO WSPOMNIENIE. Jak aktywować historię? * Cieszkowski: dialektyka dziejów z przyszłością * Czyn jako synteza * Między refleksją a grą: Lukács i Debord * Archiwum i czyn

UŻYTKOWANIE HISTORII. Czyste zapośredniczenie * Technika przechwycenia * Cytowanie jest działalnością dywersyjną * Komunizm czasu

II

NOWE PASAŻE MIEJSKIE. Panoptyczne wizje i błądzenie po mieście * Dryf i psychogeografia * Metagrafie, czyli deterytorializacja miasta * Utopia w heterotopii * Wędrówki przez czas * Bojowe epitafium dla Paryża * Archiwalna anamorfoza

PŁYNNOŚĆ RZECZY. Krople wody i płynność czasu * Gaszenie ognia rewolty * Źródło i popiół * Upojenie czasem * Plama jako ślad i struktura * Harmonijna niekoheren- cja historii

WYKLĘTY LUD PRZYJACIÓŁ. Wybrać mroczną stronę historii * Wyklęta społeczność: Bartleby jako figura awangardy * Zapomniane żywoty: Debord i Foucault * Warunki jawności: przyjaźń i zapomnienie * Międzynarodówka enfants perdus * Legenda zapomnienia ( ).

POŻĄDANE PRZYPADKI. Strategia i myślenie * Nadążać za własnymi czynami * Sytuacja jako miniona sposobność * Powtórzenie możliwości * Los to pożądany przypadek * Kriegspiel, los i przykład * Wywróżyć swój charakter

DOBRA POGODA. Zaburzenia klimatu i bliskość katastrofy * Warunki atmosferyczne rewolucji * Piękna pogoda jest za- burzeniem zaburzenia * Ocalić zmienność czasu