Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012. 430 s.

Można czytać tę książkę jako monografię myśli Giorgio Agambena, jednego z najważniejszych filozofów ostatnich lat. Wówczas prezentowałaby ona pewien punkt widzenia na całą jego twórczość, jej rozmaite konteksty, inspiracje i echa. Można również czytać ją jako pracę poświęconą pewnej szczególnej kategorii w jego refleksji, jednocześnie centralnej i stale nie dość opracowanej. Pojęcie potencjalności byłoby wówczas osobliwym kluczem do interpretacji myśli Agambena, ponieważ objaśniałoby nie tylko jej jawne strony, ale również wskazywałoby na jej utajony popęd, siłę, która drąży ją od środka, choć nie zawsze znajduje dla siebie odpowiedni wyraz. Można wreszcie czytać Ideę potencjalności jako próbę współmyślenia z włoskim filozofem, w której precyzja komentarza łączy się z ryzykiem autonomicznej myśli i mocnej interpretacji. Oba te wymiary łączy w spójną całość chęć zmierzenia się z potencjalnością samego myślenia i tym, co znaczy ona dla filozofii.

SPIS TREŚCI

Wstęp                                                                                           

Część pierwsza: Preludia

Rozdział 1: Arystoteles: pierwsze słowa

Czym jest potencjalność * Polemika ze szkołą megarejską * Prymat aktualności * Komplikacje

Rozdział 2: Agamben: trzy paradygmaty

Paradygmat aktualności * Wariacje na pewien temat * Być swoją własną możliwością * Logika suwerenności * Metafizyka wyjątku i potencjalność władzy

Część druga: Wariacje

Rozdział 3: Idea przygodności, czyli o nie-możności

Poza koniecznością: zasada immanencji * Byt możności * Auto-afektacja * Nie-działanie

Rozdział 4: Idea życia, czyli o podmiocie

Życie – nieuchwytny stopień zero * Człowiek i maszyny antropologiczne * Podmiot – wezwanie do nicości * Życie i nie-cała reszta * Życie jako błąd: forma i kryształ 

Rozdział 5: Idea wspólnoty, czyli o medium

Przyjaźń i twarz * Zapomniana ścieżka * Od intelektu do wspólnoty * 

Rozdział 6: Idea języka, czyli o ekspozycji

Od presupozycji do negatywności * Język i prawo * Nauka innego mówienia * W stronę ekspozycji

Rozdział 7: Idea historii, czyli o archeologii

Modele historyczności * Mesjańska modalność * Zabawa w mesjanizm * Archeologia teraźniejszości * Niepamiętna tradycja 

Koda: Paradygmat i parabola