Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Książka przedstawia Boską komedię Dantego Alighieri jako źródło wiedzy na temat współczesności. To punkt wyjścia do nieustannie ponawianych prób poznania, kontestowania czy rewolucjonizowania swojej epoki, podejmowanych przez artystów takich jak Robert Rauschenberg, Pier Paolo Pasolini, Peter Weiss, Phillipe Sollers i wielu innych. Oparta na lekturach dzieła Dantego, przeplatanych interpretacjami tych, którzy nawiązują do niego w swoich poszukiwaniach, praca ta stanowi prezentację momentów czasowego spiętrzenia, zgęstnienia czasu, który zaczyna w równym stopniu nazywać najbliższe doświadczenie „Teraz” oraz odległą historię kultury. Taka anachroniczna perspektywa pozwala spojrzeć na nowo nie tylko na aktualność dzieła Dantego, ale także za jego pośrednictwem na węzłowe problemy współczesności: Zagładę, zimną wojnę, przemysł kulturalny czy katastrofę klimatyczną. Nie chodzi tu więc jedynie o nowe odczytanie Boskiej komedii, ale o pozwolenie na to, aby to poemat Dantego czytał nasze czasy od nowa.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Od otchłani do wspólnoty

– Antyoblicze czasu- Piekło jako metafora

– Klisza, symptom, idea

– Patrzeć przez ręce, widzieć przez zasłonę

– Zasłony pamięci (Primo Levi)

– Wiry pamięci (Jorge Semprun)

– Rebelie pamięci (Peter Weiss)

Rozdział 2. Wirujące obrazy teraźniejszości

– Rauschenberg i projekt dantejski

– Quasi-technika transferu

– Figura i cień

– Struktura w ruchu

– Prafenomeny zimnej wojny

Rozdział 3. Wygnanie do raju

– Pasaże XX wieku

– Telewizja jako teraźniejszość

– Wola Pasoliniego, by być Dantem

– Żywotność archaizmów

– Prochy Dantego

– Proroctwo i jego odwołanie

– Tekstowa rewolucja i przemierzanie Dantego

Paradis – dynamika raju

– Węzeł, syntom i hiper-dosłowność

– Restytucja telewizji

– Kino: medium poezji

– Głos na placy

Epilog. Klimat przeczłowieczenia

Bibliografia

Indeks