Bęc Zmiana, Warszawa 2016. 152 s.

To nie jest książka tylko o fotografii, chociaż poświęcona jest artyście, który zajmował się nią przez całe życie. Nie jest to także książka tylko o Marku Piaseckim, chociaż odwołuje się niemal wyłącznie do jego twórczości, szukając jej sensów zarówno poprzez ogólne refleksje teoretyczne, jak i poprzez skrupulatną lekturę poszczególnych prac, a nawet ich fragmentów. Foto-konstelacje to esej, w którym autor proponuje pokazać twórczość Piaseckiego jako dynamiczny splot myślenia i przeżywania, fotografii, filmu i teatru, krytycznej obserwacji i intymnego wyznania. Jest to także książka o pełnych napięć konstelacjach, które każdy rodzaj sztuki i każdy rodzaj myśli tworzy z egzystencją, starając się skonstruować jej obraz.

SPIS TREŚCI

OTWARCIE

Konstelacja zamiast oryginalności * Fotograficzność zamiast fotografii: obiekt teoretyczny (Rosalind Krauss, Roland Barthes) * Użycia fotograficzności: obiekt praktyczny (Marcel Duchamp) * Marek Piasecki – fotografia jako obiekt egzystencjalny

ETOS FOTOGRAFII

Fotografia poza opozycją ontologii i semantyki, odcisku i kodu  * Kadr albo kruchość fotograficznego patrzenia * Obraz fotograficzny jako gest i symptom (Régis Durand, Vilém Flusser) * Etyka zwyczaju (Félix Ravaisson, Pierre Bourdieu) * Czułość spojrzenia

TEATR FOTOGRAFICZNY

Źródłowy splot fotografii i teatru * Fotografia a utrata gestów nowoczesnego człowieka (Giorgio Agamben, Jeff Wall) * „Decydujący moment”, czyli odpowiedź jako zaprzeczenie (Henri Cartier-Bresson) * Piasecki: teatr bez kodu (Miron Białoszewski, Tadeusz Kantor) * Fotografia zewnętrzna: lud bez wyrazu * Lalki, nimfy, modelki: archeologia pożądania * Dwa teatry osobne

NIEZREALIZOWANY FILM

Film dowolny, film domyślny * Filmowość i fotograficzność: między fotogramem a dynamogramem * Włoski film neorealistyczny w polskiej fotografii * Surrealizm, neorealizm, fotografia * Pararealizm (Marek Piasecki, Tadeusz Kantor, Miron Białoszewski)

BÓL ZJAWISKA

Pismo światła, blask słońca * Tradycja fotogramu * Przemoc światła: zjawisko i jego cierpienie * Gest i skamielina * Materia pełna widm

ZAMKNIĘCIE

Sztuka jako zamknięcie * Dialektyka schronienia: obrazy zabudowane oraz obrazy uprzedmiotowione * Między rytuałem a zwyczajem