Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017, 378 s.

Paweł Mościcki stworzył książkę trudną do zaklasyfikowania. Z jednej strony jest to monografia twórczości Charlesa Chaplina omawiająca całokształt jego przedsięwzięć, włącznie z kilkoma niezrealizowanymi projektami filmowymi czy próbkami literackimi. Z drugiej strony, jest to rozprawa z antropologii obrazu podejmująca szereg wątków związanych z teorią kina, kulturą wizualną czy historią kultury. Wreszcie jest to także książka ze wszech miar filozoficzna, której naczelnym tematem jest skomplikowana sieć relacji między komedią a historią. Wszystkie te wątki i poziomy wywodu łączą się ze sobą w wartką i fascynującą podróż śladami jednego z najbardziej niezwykłych artystów XX wieku. Równolegle toczy się tu również opowieść o minionym wieku pełnym wydarzeń tak strasznych, że możliwych do opowiedzenia tylko w formie komediowej.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1 – GENEALOGIE BURLESKI

Od nowoczesności do prehistorii i z powrotem * Nowoczesność karnawału * Histeria – karnawał pragnienia * Wojna – karnawał przemocy * Kapitalizm – karnawał produkcji * Miasto – karnawał percepcji * Komiczny sejsmograf, komiczne zwierciadło

ROZDZIAŁ 2 – CIAŁO W CIAŁO Z HISTORIĄ

Tragiczny komik, komiczny tragik * Patos ciała, patos kina * Gag i narracja * Patos 1: potęgowanie * Patos 2: kontrakcja i pasywność * Gag i symptom * Patos 3: migracja i polaryzacja * Gag i cytat * Komedia, dialektyka, ciało

ROZDZIAŁ 3 – ZMYSŁ TERAŹNIEJSZOŚCI

Komedia teraźniejszości * Oko w oko z „Teraz“ * Eksplozja chwili * Trwanie w powtórzeniu

ROZDZIAŁ 4 – HISTORIA JAKO ODPODOBNIENIE

Zniekształcone odbicie * Ucieczka przed legendą * Marzenie senne historii * Komedia i katastrofa * Krytyka rozumu krytycznego * Komunizm jako żart * Bajka i historia

ROZDZIAŁ 5 – POSTACI BURLESKI

Uosobliwienie * Świat bez Charliego * Komiczny mesjasz * Ubogi dandys * Linoskoczek