2017 – Nagroda im. Bolesława Michałka dla najlepszej filmowej książki roku za Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości. Nagroda przyznawana przez miesięcznik „Kino”.

2017 – grant Wyższa aktualność. Współczesne wizualne adaptacje „Boskiej komedii” Dantego przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (program OPUS). Kierownik i główny wykonawca.

2015 – laureat Young Researcher Award 2015 przyznawanej przez The Visegrad Group Academies.

2015 – nominacja do „Poznańskiej Nagrody Literackiej“.

2013 – stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

listopad-grudzień 2012 – stypendium badawcze w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu przyznane przez Ambasadę Francuską w Warszawie.

2012 – grant Chaplin. Burleska i historia przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik i główny wykonawca.

2012 – grant Zwrot afektywny po 1989 roku. Strategie i style reprezentacji w interdyscyplinarnej perspektywie badawczej pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Zaleskiego przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Wykonawca.

2011 – grant Świat jako archiwum – krytyczne modele historyczności: literatura, sztuki, teoria w module 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr rejestracycjny 21 H 11 011 80). Główny wykonawca

2011 – udział w szkole letniej Die erste Kulturwissenschaft und ihre Potential für die Gegenwart zorganizowanej przez Zentrum für Literatur- und Kulturforschung w Berlinie, 10-15 lipca 2011 roku. Prezentacja projektu badawczego Archiwum i utopia w XX wieku.

Laureat Stypendium „Zostańcie z nami“ przyznawanego przez tygodnik „Polityka” za rok 2010.

rok akademicki 2010/2011 – roczne stypendium FNP w ramach programu Start dla młodych naukowców.

rok akademicki 2009/2010 – roczne stypendium FNP w ramach programu Start dla młodych naukowców.

rok akademicki 2007/2008 – trzymiesięczne stypendium badawcze w University of Chicago przyznane przez Fundację Kościuszkowską.

rok akademicki 2006/2007 – stypendium FNP w ramach subsydium profesorskiego prof. Michała Pawła Markowskiego na projekt Humanistyka po dekonstrukcji.

czerwiec-lipiec 2006 – udział w School of Criticism and Theory w Cornell University w Ithaca (USA).

grudzień 2004 – stypendium badawcze w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu przyznane przez Centre de la Civilisation Francaise na Uniwersytecie Warszawskim oraz przez Ambasadę Francuską w Polsce.

grudzień 2003 – stypendium badawcze w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu przyznane przez Centre de la Civilisation Francaise na Uniwersytecie Warszawskim oraz przez Ambasadę Francuską w Polsce.

2003/2004 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce.

2004/2005 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce.

2005/2006 – stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce.

2001-2003 – stypendium za wyniki w nauce, Instytut Kultury Polskiej UW.