Metafizyka Mad Maxa, wykład w ramach Octopus Film Festival, Gdańsk, 11 sierpnia 2019.

Pedagogdy of Tensions, międzynarodowa konferencja Tendencies in Contemporary Theatre Directing and Theatre-Directing Education, Janaček Academy of Music and Performing Arts, Brno, 23-24 listopada 2018.

Human in the End, międzynarodowy festiwal filozoficzny La filosofia il Castello e la Torre, Ischia 23-30 września 2018.

Anger Anthropology, wykład w ramach cyklu Eccentric Values After Eisenstein. Atelier: Lay Anthropology, Espace Diaphanes, Berlin, 9 maja 2018.

Rozmyślanie, rozmowa, rysunek, wykład w ramach cyklu Obrazy uchodźców #2, Pawilon Poznań, Poznań, 26 kwietnia 2018.

Gag. Violence and Counter-Violence in Slapstick Comedy, międzynarodowa konferencja Violence Incorporated, University of Chicago, Chicago, 23-24 marca 2018.

Images of Exiled Life, międzynarodowa konferencja „We Refugees” – 75 Years Later. Hannah Arendt’s Reflection on Human Rights and Human Condition, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin, 15-16 marca 2018.

Elements Towards a Lay Anthropology (razem z Eleną Vogman), międzynarodowa konferencja Constructive Thinking – Mikropolitiken experimenteller Praktiken, Bauhaus-Universität, Weimar, 28 września 2017.

Migrant Images: Migrants Between Pathos and Montage, międzynarodowa konferencja (e)motion. Cultural Literacy in Europe: Second Biennal Conference, Instytut Badań Literackich PAN – Cultural Literacy in Europe Forum, 12th May 2017.

Refugee Atlas: Visual Knowledge, Visual Memory, międzynarodowa konferencja Personal Democracy Forum: Rebooting Democracy, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 7 kwietnia 2017.

Empathy Through Distanciation. Gianikian and Ricci Lucchi’s Anachronistic Gaze, międzynarodowa konferencja Politiques et usages critiques des images d’archives, École des Hautes Études en Sciences Sociales/Centre Pompidou, Paryż, 25 października 2016.

Henri Michaux: Exorcisms of the Abyss, międzynarodowa konferencja Thinking and Writing – Disruption, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin, 23 września 2016.

Image-Atmosphere. Morphology and Meteorology in Cinema, międzynarodowa konferencja Critical Morphology – On the Latent History and Current Topicality of Thinking of Form, Freie Universität, Berlin, 4 czerwca 2016.

Od migracji obrazów do obrazów migracji, wykład w ramach cyklu „Obrazy uchodźcze”, Teatr Polski w Bydgoszczy, 4 października 2015.

Atlas. Methodological Introduction, wykład wygłoszony na inauracyjnym spotkaniu międzynarodowego projektu Atlas, Cantieri Meticci, Bolonia 2 października 2015.

From Image-Ruse to Image-Shelter. On Visual Representations of the Immigrant, referat wygłoszony w ramach międzynarodowego seminarium Space and Violence in Philosophy and Literature, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa 25 września 2015.

Choreografia rewolucyjnego wrzenia, referat na międzynarodowej sesji naukowej Sztuki wykonawcze: źródła i mediacje. Taniec +, organizowanej przez Instytut Kultury Polskiej UW i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Instytut Teatralny, 23-24 kwietnia 2015.

Chaplin and Pathos, wykład w ramach projektu Ymago 2015, Porto University, Porto 20 marca 2015.

Taniec w mieście, taniec w miejscu, wykład wygłoszony w ramach wystawy Tajsa w BWA Tarnów, 23 maja 2014.

Czym jest idea teatralna albo jak być kochaną przez Alaina Badiou?, wykład wygłoszony w ramach cyklu Filozofie teatru. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 22 maja 2014.

Burleskowy komunizm. Charles Chaplin jako buntownik, wykład wygłoszony w ramach cyklu Piękni XX-wieczni. Żywotność dawnych estetyk. Teatr Narodowy w Warszawie, 11 stycznia 2014.

Teatr politycznej historii. Luigi Nono jako bojownik, wykład wygłoszony w ramach cyklu Piękni XX-wieczni. Żywotność dawnych estetyk. Teatr Narodowy w Warszawie, 14 grudnia 2013.

Ostatnie minuty XX wieku. Jean-Luc Godard jako historyk, wykład wygłoszony w ramach cyklu Piękni XX-wieczni. Żywotność dawnych estetyk. Teatr Narodowy w Warszawie, 30 listopada 2013.

Biała historia naszych płócien, referat wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Konstelacje. Sztuka i doświadczenia nowoczesności, Muzeum Sztuki w Łodzi, 11-12 kwietnia 2013.

Komunizm heretycki, referat wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Pasolini – historia nie do opowiadania, zorganizowanej przez Koło Naukowe Kina Włoskiego przy Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 6-7 marca 2013.

The Cloth of Man. Darwin, Warburg and Literature, referat wygłoszony w ramach konferencji Experience of Animality in Culture, Science and Daily Life, Akademia Artes Liberales w Warszawie, 11-13 października 2012.

Wydarzenie i historia w filozofii Alaina Badiou, wykład wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji Spekulanci. Użycia realizmu w sztuce i filozofii zorganizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi, 5-7 października 2012 roku. Wykład połączony z seminarium.

Contingent Survival of History, wykład wygłoszony w ramach międzynarodowej sesji Will Europe Survive?, zorganizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi, 21 września 2012 roku. Wykład połączony z dyskusją panelową.

Karski – paradoks o świadku, referat wygłoszony w ramach konferencji Nowe historie. Nowe biografie, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, 28-29 listopada 2011.

Niedodziałanie: polityczność a performatywność, wykład gościnny w ramach cyklu   Performatyka i inne tańce organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 6 maja 2011.

Lech Majewski i obraz historii, wykład w ramach cyklu Re-forma kina organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 6 kwietnia 2011.

Bataille, Foucault, Manet: inauguracje nowoczesności, referat wygłoszony na sesji naukowej Transgresja-Nieobecność-Ciało. Bataille, Blanchot, Bellmer organizowanej przez Instytut Mikołowski w Mikołowie, 25-26 listopada 2010.

Profane Redemptions. Messianism at Play in Agamben, referat wygłoszony na konferencji Traces of Judaism in Contemporary Thought organizowanej przez IFiS PAN, Kraków 4-6 października 2010.

Zobaczyć Gorgonę. Holokaust, nazizm i problem obrazowania sesja naukowa w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, Łódź 11-12 września 2009. Wystąpienia w trakcie dwóch debat: 1. Dyskurs nieprzedstawialności (z udziałem prof. A. Zeidler-Janiszewskiej, prof. S. Liebmana, dr T. Majewskiego); 2. Organizować empatię. Sebald, Farocki (z udziałem prof. G. Didi-Hubermana, prof. S. Liebman, dr A. Leśniaka).

Deconstruction and Politics. Futurity, Inoperativeness, Communism referat wygłoszony na konferencji Living On. New Prospects for Humanities organizowanej przez Centrum Studiów Humanistycznych UJ, Kraków 4-6 czerwca 2009.

Jacques Rancière: od sztuki krytycznej do estetyki politycznej, wykład wygłoszony w Muzeum Sztuki w Łodzi, 19 maja 2009.

Theatre and Involvement: Political and Social Contemporary Theatre in Poland wykład wygłoszony na Uniwersytecie w Tel Awiwie, Department of the Theatre Arts, Tel Awiw, 28 stycznia 2009.

Palimpsest of the Century. Aleksander Wat and the Quest for Utopia referat wygłoszony na konferencji The Effect of Palimpsest organizowanej przez Slavic Department na University of Chicago, Chicago, 8 stycznia 2009.

Utopia i teraźniejszość wygłoszony na konferencji Poznańskie Junioraty. Homo Politicus, UAM, Poznań, 23 października 2008.

Być jakby nie być. Potencjalność, język, działanie wygłoszony w ramach Projektu Agamben, Pracownia Pytań Granicznych, UAM Poznań, 24 października 2008.

Podmiot populistyczny referat wygłoszony na konferencji Psychoanaliza i polityka organizowanej przez Koło Naukowe Psychoanalizy Kultury UW, Warszawa, 5 grudnia 2008.

Poetics of Potentiality. On Walser and Celan, wykład w ramach Workshops of Historical Semantics, Department of Germanic Studies, University of Chicago, Chicago 13 maja 2008.

Potencjalność i sztuka, wykład gościnny w ramach cyklu Pod prysznicem sztuki, Centrum sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdańsk 8 listopada 2007.

Ciało performatywne, wykład gościnny w ramach międzynarodowwego festiwalu teatralnego Malta, Poznań 30 czerwca 2007.

Inside Knowledge. (Un)doing Methodologies, Imagining Alternatives, międzynarodowa konferencja Amsterdam School for Cultural Analysis, 27-30 marca 2007. Referat: Truth, Knowledge and the Literary. Heidegger and Badiou on the Essence of Poetry.

Blanchot, Lévinas – penser la différence, międzynarodowa konferencja UNESCO, Paryż 13-16 listopada 2006. Referat: Levinas, Blanchot – toucher le Dehors (Levinas, Blanchot – dotykanie zewnętrza). Referat wybrany do publikacji pokonferencyjnej w języku francuskim.

Narracje po końcu (wielkich) narracji, ogólnopolska konferencja organizowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 29-31 listopada 2006. Referat: Samuel Beckett – pisanie wobec realnego.

Zygmund Freud i filozofia kultury, konferencja organizowana przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 4-6 maja, 2006. Referat: Figury zwierzęce u Freuda.

Polnische Express, konferencja polsko-niemiecka organizowana przez Freïe Universität Berlin i Instytut Teatralny w Warszawie, Berlin 4-8 kwietnia 2006. Referat: Politics and Theater in Poland.

Obcy i inny jako kategorie badawcze, ogólnopolskakonferencja organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 10-11 luty 2006. Referat: Rzut oka na otchłań. Rilke, Leśmian i tajemnica zwierzęcości.

Fictional and Real in Contemporary Theater, konferencja organizowana przez International Federation for Theatre Research, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-20 listopada 2005. Referat: Heiner Müller and Musicality.

Frankfurt i okolice. Szkoła Frankfurcka konferencja organizowana przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, 5 listopada 2005. Referat: Upadek doświadczenia i myśl krytyczna.

Derrida, Derrida, konferencja organizowana przez Wydział Polonistyki Uniwersutetu Warszawskiego 15-17 czerwca 2005. Referat: Abraham i sekrety literatury.

Filozofia i etyka interpretacji, konferencja organizowana przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16 -18 maja 2005. Referat: Czytanie i etyka: Joseph Hillis Miller.

Jana Patocki drogi do fenomenologii, konferencja organizowana przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Śląskiego i Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne, Katowice 19 marca 2005. Referat: Granice doświadczenia i sens historii. Benjamin, Patocka i fenomenologia.

Gombrowicz a filozofia, konferencja organizowana przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 23 marca 2004. Referat: Gombrowicz, czyli ludzkie-antyludzkie.

Maurice Blanchot – głos z oddali, konferencja organizowana przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 16 kwietnia 2004. Referat: Pisanie Innego. Głos Blanchota.

Pisarz i miejsce, konferencja organizowana przez Instytut Anglistyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 17 maja 2004. Referat: Giacomo Joyce – miejsce bez przestrzeni.

Aktualność Husserla, konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne, Warszawa 23 listopada 2003. Referat: Ciało własne, inny, wspólnota: E.Husserl, J.L.Nancy.

Ontologia sztuk. Sztuka ontologii, konferencja organizowana przez Instutut Socjologii Uniwersyetetu Warszawskiego, Warszwa, Galeria Zachęta, 12-13 marca 2003. Referat: Granice w sztuce. Casus Simona Hantai.

Dylematy wielokulturowości II, konferencja orgnizowana przez Instytut Studiów nad Kulturą i Literaturą Angielską i Amerykańską Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń 9-12 kwietnia 2003. Referat: Tożsamość i gościnność: Jacques Derrida.