francuski-polski (książki)

Alain Badiou, Etyka. Esej o świadomości zła, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

Alain Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu (wraz z J. Kutyłą), Kraków: Ha!art 2007.

Jacques Rancière, Estetyka jako polityka (wraz z J. Kutyłą), Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2007.

francuski-polski (artykuły)

Georges Didi-Huberman, Uzmysłowienie, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 6/2014.

Georges Didi-Huberman, Metan, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 3/2013.

Georges Didi-Huberman, Lud statystów, „Krytyka Polityczna“, nr 35-36/2013.

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Składniki ekspresji, w: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński, Kraków: Ha!art 2011.

Pierre Fedida, Relikwia i praca żałoby, w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, nr 3, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009.

Michel de Certeau, Pisanie historii (fragm.), w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, nr 3, Muzeum Sztuki w Łodzi,  Łódź 2009

Arlette Farge, Gesty gromadzenia, w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, nr 2, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009.

JacquesDerrida, Gościnność nieskończona, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 3(9)/2004.

MaxLoreau, Filozofia i literatura bliźniacze u źródła, „Uniwersytet Kulturalny”, nr 6/2003.

MauriceBlanchot Przyjaźń,„Arterie”, nr 1/2004.

JacquesDerrida, Gościnność i odpowiedzialność, “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 2(14) 2006.

Jean-NoelVuarnet, Kosmos i biblioteka, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4(10)/2004.

RaymondBellour, Linie życia, “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4(10)/2004.

WitoldGombrowicz, JeanDubuffet Korespondencja, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4(10)/2004.

RolandBarthes, Rozmyślanie, „Pamiętnik Literacki”, 2006, zeszyt 4.

JacquesDerrida Liczne tak, „Principia”, XLI-XLII 2005.

LouisMarin, Przedstawienie i pozór, „Sztuka i filozofia”, nr 26/2005.

Felix Guattari, Sześćdziesiąt pięć snów Kafki, „Kresy”, nr 1/2006.

francuski-polski (teksty literackie)

Maurice Blanchot, Chwila mojej śmierci, “Arkadia. Pismo katastroficzne”, nr 19-20/2006.

angielski-polski (książki)

Evgeniy Pavlov, Tetyana Pavlova, home life book, Grafprom, Charków 2017.

Derek Attridge, Jednostkowość literatury, Kraków: Universitas 2007.

Slavoj Žižek, Lacrimae rerum (wraz z J.Kutyłą, K. Mikurdą, G. Jankowiczem), Kraków: Ha!art, 2007.

angielski-polski (artykuły)

Dmitry Vilensky, Tezy o radzieckim doświadczeniu, w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, nr 3, Muzeum Sztuki w Łodzi,  Łódź 2009

Carolyn Steedman, Przestrzeń pamięci: w archiwum, w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, nr 2, Muzeum Sztuki w Łodzi,  Łódź 2009.

Pierre Nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, nr 2, Muzeum Sztuki w Łodzi,  Łódź 2009.

Kenneth Reinhard, Paweł i teologia polityczna bliźniego, „Krytyka Polityczna, nr 14/2007.

DavidMartin, Religia, świeckość, sekularyzm i integracja europejska, „Res Publica Nowa”, 1/2006.

JeanClaudeRisset, Komponowanie w czasie rzeczywistym, „Glissando”, nr 4/2005.

BrianFerneyhough, Nowa złożoność? – odpowiedź na ankietę, „Glissando”, nr 7/2005.

EricUlman, Kilka myśli o nowej złożoności, „Glissando”, nr 7/2005.

niemiecki-polski (artykuły)

Walter Benjamin, Destrukcyjny charakter, „Krytyka Polityczna”, nr 13/2007.

Walter Benjamin, Kapitalizm jako religia, „Krytyka Polityczna”, nr 11-12/2007.

włoski-polski (artykuły)

Giorgio Agamben, Czym jest lud?, w: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Giorgio Agamben, Języki i ludy, w: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Giorgio Agamben, Uwagi o geście, w: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Giorgio Agamben, Otwarte (fragmenty), „Krytyka Polityczna”, nr 15/2008.

Giorgio Agamben, Od teologii politycznej do teologii ekonomicznej, wywiad z G. Sacco, „Krytyka Polityczna”, nr 11-12/2007.