Przewietrzyć Grunwald, w: Bogna Burska, Krew i cukier, Gdańska Galeria Miejska/Trafostacja Sztuki/ASP Gdańsk, Gdańsk-Szczecin 2021.

Literatura w buduarze, w: Oświecenie, czyli tu i teraz, red. Łukasz Ronduda, Tomasz Szerszeń, Karakter, Kraków 2021.

Trzy próby o eseju, w: Prognoza niepogody. Literatura polska w XXI wieku, red. Maciej Jakubowiak, Szymon Kloska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020.

Empatia: sceny pierwotne, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 26/2020, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2020/26-empatyczne-obrazy/empatia-sceny-pierwotne.

Apokalipsa Teraz!, „Teksty Drugie”, nr 3/2020.

Kino letrystyczne i sytuacjonistyczne, w: Historie kina awangardowe. Od dadaizmu do postinternetu, red. Gabriela Sitek, Łukasz Ronduda, Muzeum Sztuki Nowoczesnej-Fundacja Oko na Kino-Fundacja ha.art, Kraków-Warszawa 2020.

The Medium of the Present. Rauschenberg’s Displaced Method, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 24/2020, https://www.pismowidok.org/en/archive/2019/24-de-formations/the-medium-of-the-present.

Anachroniczna katastrofa naszych czasów, w: Kultury antycypowanych przyszłości, red. Paweł Dobrosielski, Iwona Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego/Biennale Warszawa 2020.

Niewinni nauczyciele, w: Bezkarnie. Etyka w teatrze, red. Waldemar Rapior, Scena Robocza/Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2019.

Poza projekcją. Historia i empatia w filmach Yervanta Gianikiana i Angeli Ricci Lucchi, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 18/2018, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2017/18-historie-fantomowe/poza-projekcja.

Migrant Image. Refugees Between Pathos and Montage, „Open Cultural Studies“, Vol. 2, Issue: 1/2018.

Afterwards, w: Katarzyna Kobro, Władzysław Strzemiński. A Polish Avant-Garde, red. Jarosław Suchan, Karolina Ziebinska-Lewandowska, Éditions Skira/ Centre Pompidou, Paris 2018.

Śmierć aktora, w: Tomek Tyndyk, Teatr, Instytut Teatralny, Warszawa 2018.

Montaż, Miasto, Monotonia, w: Montaże. Debora Vogel i legenda mista, red. Andrij Bojarov, Paweł Polit, Karolina Szymaniak, Muzeum Sztuki w Łodzi 2017.

Gest filmowy w epoce jego technicznej reprodukcji, w: Robotnik. Preformans pamięci, red. Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Sajewska, Dorota Sosnowska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017.

Wieś gore! Wieś się pali! Uwagi o Klątwie [The Village Is on Fire! The Village Is Burning Down! Notes on the Oliver Frljič Production of Klątwa in Warsaw], „Polish Theater Journal”, nr 1-2/2017, (wersja polska i angielska).

Obraz jako dobro wspólne. O filmie Border Laury Waddington [Image as a Common Good. On Laura Waddington’s Border], „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 14/2016 (wersja polska i angielska: http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/413/1005).

Gest fotograficzny: między symptomem a etosem, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 12/2016, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2015/12-fotografia-i-skutecznosc-gestu/gest-fotograficzny-miedzy-symptomem-a-etosem.

Dwa ciała historii, w: Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Lektury afektywne XX wieku, red. Adam Lipszyc, Marek Zaleski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016.

Zobaczyć zapomnienie, w: Tempus fugit. O czasie i zapomnieniu, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016.

Choreografia rewolucyjnego wrzenia, „Didaskalia”, nr 133-134/2016.

Odrodzenie aury z ducha fotogenii, „Teksty Drugie”, nr 1/2016.

Engagement and Autonomy in Theater, „Polish Theater Journal”, nr 1/2015.

Choreography of Oblivion, „Polish Theater Journal”, nr 1/2015.

Wysiedlone spojrzenie. O autobiografii Jonasa Mekasa, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 10/2015, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2015/10-polski-wiek-xix/wysiedlone-spojrzenie.-o-autobiografii-jonasa-mekasa.

Playful pain. Chaplin et le pathos, „Trafic“, nr 96/2016.

Cichy szmer kosmosu. Emil Cieślar i „Solfeż muzyki barw”, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 9/2015, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2015/9-pomniki-transformacji/cichy-szmer-kosmosu.-emil-cieslar-i-solfez-muzyki-barw.

Odczytanie chwastów, „Krytyka Polityczna”, nr 43/2015.

Spojrzenie i jego nagrobek, w: Spojrzenie Antonioniego, red. Paulina Kwiatkowska, Piotr Sadzik, Fundacja Mammal, Warszawa 2015.

The Archeology of Reality, w: Neorealism in Polish Photography 1950-1970, red. Rafał Lewandowski, Tomasz Szerszeń, Fundacja Asymetria, Warszawa 2015 (wersja angielska i polska).

Augenwende. Prolegomena do teorii obrazu Paula Celana, w: Paul Celan: język i Zagłada, red. Adam Lipszyc, Paweł Piszczatowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Ocalone w montażu. Obraz, empatia i przeciw-historia w Austerlitz W.G. Sebalda, „Konteksty. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka“, nr 3-4 (306-307/2014).

Krzyk i kadr (również wersja angielska), „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 6/2014, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2014/6-obraz-patos/krzyk-i-kadr.

Playful Pain. Chaplin i patos (również wersja angielska), „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 6/2014, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2014/6-obraz-patos/playful-pain.-chaplin-i-patos.

Biała historia naszych płócien. Malewicz i doświadczenie koloru, w: Konstelacje. Sztuka i doświadczenia nowoczesności, red. D. Muzyczuk, P. Polit, Muzeum Sztuki w łodzi, Łódź 2014.

Małe katastrofy światła (o Miniaturach Marka Piaseckiego), www.asymetria.eu

Constellations. Sur Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman, „Trafic“, nr 91/2014.

Sprawdzanie tradycji. Konrad Swinarski i teatralny anachronizm, „Didaskalia“, nr 121-122/2014.

The Cloth of Man. Contribution to a Study on the Human-Animal Pathos, „Dialogue and Universalism“, nr 1/2014.

Cienie w kamieniejącym mieście, „Teksty Drugie“, nr 6/2013.

Pustynie cierpienia, galaktyki oporu, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 3/2013, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2013/3-archiwa-stanow-wyjatkowych/pustynie-cierpienia-galaktyki-oporu.

Migawki z bliskich spotkań. Fotografia, literatura i historia, „Teksty Drugie“, nr 4/2013.

L’union du quelconque. A propos de Calamari Union d’Aki Kaurismäki, „Trafic“, nr 87/2013.

KwieKulik – archiwum działania, w: KwieKulik, red. Łukasz Ronduda, Georg Schollhammer, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2013.

Krytyczne archiwa codzienności, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 1/2013, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2013/1-widzialnosc-rzeczy/krytyczne-archiwa-codziennosci.

Awizo z innego wymiaru, w: Formy przestrzenne jako centrum wszystkiego, red. Karolina Breguła, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Karski. Paradoks o świadku, „Teksty Drugie”, nr 4/2012.

Sekcja przedstawienia, w: Bownik. Demontaż, katalog wystawy zorganizowanej w Galerii Fotografii PF, Poznań 2012.

Uwagi o sztuce i skuteczności, tekst do katalogu wystawy Niewczesne historie, red. Joanna Sokołowska, Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012.

Współbrzmienie, tekst do książki Making the Walls Quake as if They Were Dilating with Secret Knowledge of Great Powers, katalogu polskiego pawilonu na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury Biennale do Venezia, red. Lidia Klein, Michał Libera, Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa 2012.

Utopia. Archiwum wydarzeń, których nie było, „Dialog”, nr 3(664)/2012.

Georges Perec albo niepokojąca pewność wykorzenienia, „Kultura Współczesna”, nr 4(70)/2011.

Niezwykły człowiek w kinie, katalog wystawy Spojrzenia, Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa 2011.

Distortion, or Gay Science according to Paweł Althamer, Deutsche Guggenheim, katalog wystawy Pawła Althamera Almech, Berlin 2011.

Wykluczony lud ziemi, wstęp do katalogu międzynarodowego festiwalu Malta 2011.

Sejsmografy przewrotu. Gesty rewolucyjne jako Pathosformeln, „Konteksty. Antropologia kultury – entografia – sztuka”, nr 2-3/2011.

Zdążyć poniewczasie. Władysława Strzemińskiego potyczki z historią, esej w katalogu wystawy Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi 2011.

Gracje początków, w: Trzy kobiety. Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum, red. E. Toniak, Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa 2011.

Na granicach widzialności, „Krytyka Polityczna”, nr 24-25/2011.

Palimpsest of the Century. Aleksander Wat and the Passion for the Real, w: The Effect of Palimpsest. Culture, Literature, History, red. Ryszard Nycz, Bożena Shallcross, Peter Lang Publishing Group 2011.

Inauguracje nowoczesności. Manet, Bataille, Foucault, „Arkadia. Pismo katastroficzne”, 27-28/2010.

Co zostało z XX wieku, „Akademia”, nr 4 (24)/2010.

Historia po historii. Ostatnie filmy Godarda, „Dialog”, nr 11/2010.

Wydarzenie i gramatyka. Polityka sztuki w dobie kapitalizmu kognitywnego, w: Manifest nooawangardy. Sztuka w dobie kapitalizmu kognitywnego, posthumanizmu i nauk o złożoności, red. Łukasz Ronduda, Centrum Sztuki Współczesnej/Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language, Warszawa 2010.

Poetyka potencjalności. Agamben, Walser, Celan, w: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki, red. Ł. Musiał, M. Ratajczak, K. Szadkowski, A. Żychliński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2010.

Biały Krzysztofa Kieślowskiego i ideały rewolucji, w: Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010.

Głos i gest. Agamben o byciu w języku, w: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010.

Compromido y autonomía del teatro, „Criteros. Revista International de Teoria de la Literatura, las Artes y la Cultura”, nr 36/2009.

Etyka bez alibi, w: Alain Badiou, Etyka. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009 (wstęp do książki).

Daleki krewny (wokół Zygmunta Hübnera), “Dialog”, nr 5/2009.

Zwierzę, które umieram. Heidegger, Derrida, Agamben, „Konteksty. Antropologia kultury – entografia – sztuka”, nr 4/2009.

Agamben: intro (wraz z Grzegorzem Jankowiczem), w: Giorgio Agamben, Stan  wyjątkowy, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków: Ha!art, 2009.

Will a Throw of the Pipe Ever Abolish Chance?, w: Alexandre Perigot. Pipedream, Museo Berardo, Lisbona 2008.

Figury zwierzęce u Freuda, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, P. Bursztyka, J. Michalik, Kraków: Universitas, 2008.

Rzut oka na otchłań. Rilke i tajemnica zwierzęcości, w: Obcy – obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, cz. 3, red. Paweł Cieliczko, Paweł Kuciński, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2008.

Gra w malarstwo. O obrazach Wilhelma Sansala, w: Sasnal. Przewodnik Krytyki Poliycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008.

Lévinas, Blanchot – toucher le Dehors, w: Blanchot, Lévinas – penser la différence, tom zbiorowy pod redakcją E. Hoppenot, Paris: Presses Universitaires de Paris X, 2007.

Samuel Beckett – pisanie wobec realnego, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra,  red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa: Elipsa 2007.

Abraham i sekrety literatury, w: Derrida, Derrida, red. D. Ulickiej, Ł. Wróbla, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2007.

Poza zasadą partykularyzmu. Alain Badiou: uniwersalność i myśl postsekularna, posłowie do książki A. Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, Kraków: Ha! art 2007.

Przeciw rozumowi cynicznemu w teatrze, miesięcznik „Teatr”, nr 7-8/2007.

Teatr społeczny. Zaangażowanie i autonomia, miesięcznik „Dialog”, nr 12/2007.

Polityczny teatr sytuacji, kwartalnik „Notatnik teatralny”, nr 45-46/2007.

Teologia polityczna i etyka bliźniego, „Krytyka Polityczna”, nr 14/2007.

Alain Badiou: od filozofii prawdy do politycznego uniwersalizmu, „Krytyka Polityczna”, nr 11-12/2007.

Jacques Rancière i estetyka polityki, strona internetowa pisma „Obieg”, www.obieg.pl

Od strażnika sensu do narzędzia rozkoszy. Myśl francuska o głosie, „Glissando”, nr 9-10/2006.

W stronę innego narcyzmu. Literatura, miłość, etyka, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2(14)/2006.

Gościnność i myślenie – splot metafor, w: „Harmonia napięć. Studia z tożsamości europejskiej”, red. S. Gromadzki i R. Papieski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (w druku).

Gombrowicz, czyli ludzkie i zwierzęce, w: „Gdzie Gombrowicz wschodzi i kędy zapada”, red. J. Mach i A. Zbrzezny, IFiS PAN, Warszawa 2005.

Gombrowicz i nieludzkie, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4(10)/2004.

Porządek przedstawienia i siła obrazu. Louis Marin, „Sztuka i Filozofia”, nr 26/2005.

Myśl niemożliwego, „Principia”, XLI-XLII 2005.

Pan od malarstwa. Georgesa Didi-Hubermana koncepcja obrazu, „Er(r)go”, nr 10/2005.

Granice w sztuce. Casus Simona Hantai, „Sztuka i Filozofia”, nr 24/2004.

Wybierz co kochasz, co odrzucisz kochaj. Lilla Weneda i manewry zbiorowych fantazji, tekst do programu i na stronę spektaklu Lilla Weneda, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, marzec 2007.

Stan wyjątkowy, tekst do programu spektaklu Terrordrom Breslau, Teatr Polski we Wrocławiu, listopad 2006.

Teatr angażujący, tekst do programu festiwalu EC47 Od-cienie polityki (23-29 kwietnia 2006), organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Kino wielofunkcyjne. Punkty widzenia, „Uniwersytet Kulturalny”, nr 10/2002.

Przed obcym. O gościnność, „Uniwersytet Kulturalny”, nr 4/2003.

Trzeba być szalonym. Fous littéraires, „Uniwersytet Kulturalny”, nr 6/2003.

Kartezjusz i pakt autobiograficzny, „Uniwersytet Kulturalny”, nr 10/2004.

Maurice Blanchot i polityka przyjaźni , „Arterie”, nr 1/2004.

Dwie twarze sobowtóra, „Uniwersytet Kulturalny”, 10/2003.