Co nas czeka? – seminarium o obrazach przyszłości prowadzone w Biennale Warszawa, wrzesień-październik 2018.

Refugee Atlas – internetowy atlas wizualny poświęcony kulturowym przedstawieniom migracji. Zobacz: https://refugeeatlas.com.

Henri Michaux – obrazy podróży, seminarium prowadzone w ramach Szkoły Letniej Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Literatury Polskiej i Klasycznej UAM, Żerków 12-26 września 2015.

Fotografia: sztuka niepewności, prowadzenie dyskusji z Régisem Durandem w ramach cyklu spotkań „Widokówki” organizowanego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Warszawa, 12 grudnia 2013.

Found footage i rekonstrukcje, prowadzenie dyskusji z Philippem-Alainem Michaud w ramach cyklu spotkań „Widokówki“ organizowanego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Warszawa, 15 listopada 2013.

2012 – założyciel i członek redakcji internetowego pisma naukowego Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej.

2012 – członek rady redakcyjnej serii wydawniczej Nowa Humanistyka w Wydawnictwie IBL PAN.

2010/2011 – Wykładowca podyplomowych studiów Sztuka, Przestrzeń Publiczna, Demokracja w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie prowadzi seminarium zatytułowane Archeologia empatii.

styczeń – czerwiec 2010 – prowadzenie serii 10 wykładów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pod tytułem Archiwum i utopia w XX wieku poświęconych artystycznym próbom ocalenia pamięci o dwudziestowiecznych utopijnych projektach politycznych.

IV 2009 – udział w warsztatach Tytuł roboczy: archiwum w Muzeum Sztuki w Łodzi.

2007/2008 – seria wykładów w Instytucie Teatralnym zatytułowana „Teatr społeczny. Konteksty” poświęcona społecznym i politycznym uwarunkowaniom teatru i myślenia o teatrze, koordynowanie projektu i prowadzenie wykładów.

2006/2007 – seria 10 comiesięcznych wykładów w Instytucie Teatralnym zatytułowana „Ciało i teatralność” poświęcona współczesnej filozofii ciała i jej związkom z teatrem, koordynowanie projektu i prowadzenie wykładów.

IV 2007 – udział w projekcie „Wiele ojczyzn, ojczyzna wielu. Wyspiański +” w Teatrze Polski w Bydgoszczy, prowadzenie debaty „Czym jest dziś patriotyzm?”.

II 2007 – Udział w projekcie „Po co tyle żreć? Szekspir +” w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, prowadzenie debaty „Mieć czy nie mieć: problem współczesnej konsumpcji”.

2007 – redaktor w „Wydawnictwie Krytyki Politycznej”

2006-2010 – członek zespołu redakcyjnego „Krytyki Politycznej”.

2004 – 2007 – członek redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, kwartalnika wydawanego przez Wydział Filozofii i Socjologii oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2004 – dwumiesięczny staż w wydawnictwie W.A.B.

2004 – założyciel Sekcji Antropologii Literatury Kulturoznawczego Koła Naukowego przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

2003 do 2005 – prezes Koła Naukowego Filozofii Religii przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

2002-2003 – redaktor miesięcznika studenckiego „Uniwersytet Kulturalny” wydawanego przez Instytut Kultury Polskiej.